Sobie śpiewam...
RSS
poniedziałek, 27 czerwca 2011
Kraszewski - cykl: Dzieje Polski
Cykl "Dzieje Polski"

 • Stara baśń: Powieść z IX wieku (tom: 1)
 • Lubonie: Powieść z X wieku (tom: 2)
 • Bracia Zmartwychwstańcy: Powieść z czasów Chrobrego (tom: 3)
 • Masław: Powieść z XI wieku (tom: 4)
 • Boleszczyce: Powieść z czasów Bolesława Szczodrego (tom: 5)
 • Królewscy synowie: Powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego (tom: 6)
 • Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie, którego zwano Duninem: Opowiadanie historyczne z XII wieku (tom: 7)
 • Stach z Konar: Powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego (tom: 8)
 • Waligóra: Powieść historyczna z czasów Leszka Białego (tom: 9)
 • Syn Jazdona: Powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego (tom: 10)
 • Pogrobek: Powieść z czasów przemysławowskich (tom: 11)
 • Kraków za Łokietka: Powieść historyczna (tom: 12)
 • Jelita: Powieść herbowa z r. 1331 (tom: 13)
 • Król chłopów: Powieść historyczna z czasów Kazimierza Wielkiego (tom: 14)
 • Biały książę: Czasy Ludwika Węgierskiego (tom: 15)
 • Semko: Czasy bezkrólewia po Ludwiku: Jagiełło i Jadwiga (tom: 16)
 • Matka królów: Czasy Jagiełłowe (tom: 17)
 • Strzemieńczyk: Czasy Władysława Warneńczyka (tom: 18)
 • Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik: Jagiełłowie do Zygmunta (tom: 19)
 • Dwie królowe: Bona i Elżbieta (tom: 20)
 • Infantka: Anna Jagiellonka (tom: 21)
 • Banita: Czasy Stefana Batorego (tom: 22)
 • Bajbuza: Czasy Zygmunta III (tom: 23)
 • Na królewskim dworze: Czasy Władysława IV (tom: 24)
 • Boży gniew: Czasy Jana Kazimierza (tom: 25)
 • Król Piast: Michał książę Wiśniowiecki (tom: 26)
 • Adama Polanowskiego, dworzanina króla Jegomości Jana III, notatki (tom: 27)
 • Za Sasów: Czasy Augusta II i Augusta III (tom: 28)
 • Saskie ostatki: August III (tom: 29) 
niedziela, 26 czerwca 2011
Kraszewski - lista lektur
Według Biblionetki i "Projektu Kraszewski":

* Ada: Sceny i charaktery z życia powszedniego
* Adama Polanowskiego, dworzanina króla Jegomości Jana III, notatki 
* Anafielas: Pieśni z podań Litwy
* Bajbuza: Czasy Zygmunta III 
* Bajeczki
* Bajki i bajeczki
* Bajki i podania
* Bajki polskie
* Banita: Czasy Stefana Batorego 
* Barani Kożuszek: Opowiadanie historyczne z końca XVIII wieku 
* Bez serca: Obrazy naszych czasów 
* Bezimienna: Powieść z końca XVIII wieku
* Biały książę: Czasy Ludwika Węgierskiego 
* Biografia sokalskiego organisty Kotlety
* Boleszczyce: Powieść z czasów Bolesława Szczodrego
* Boża czeladka: Opowiadanie
* Boża opieka: Powieść osnuta na podaniach XVIII wieku
* Boże dary
* Boży gniew: Czasy Jana Kazimierza 
* Bracia rywale 
* Bracia Zmartwychwstańcy: Powieść z czasów Chrobrego 
* Bratanki: Powieść z podania początku XVIII wieku 
* Brühl: Powieść historyczna z XVIII wieku 
* Budnik
* Było ich dwoje
* Całe życie biedna
* Caprea i Roma: Obrazy z pierwszego wieku
* Cet czy licho: Powieść historyczna z końca XVII wieku 
* Chata za wsią 
* Chore dusze: Powieść w 2 tomach
* Ciche wody: Powieść współczesna
* Czarna Perełka: Powieść
* Czercza Mogiła: Powieść
* Cześnikówny: Powieść 
* Cztery wesela
* Diabeł: Powieść z czasów Stanisława Augusta 
* Dola i niedola: Powieść z ostatnich lat XVIII wieku 
* Dwa światy
* Dwie królowe: Bona i Elżbieta 
* Dziad i baba 
* Dziadunio: Obrazki naszych czasów 
* Dzieci wieku 
* Dziecię Starego Miasta: Obrazek narysowany z natury 
* Dziennik Serafiny: Z autografu 
* Dziwadła: Powieść współczesna 
* Emisariusz
* Ewunia: Opowiadanie z końca XVIII wieku
* Głupi Maciuś
* Grzechy hetmańskie: Obrazy z końca XVIII wieku 
* Grześ z Sanoka: Opowiadanie historyczne z czasów Władysława Jagiełły
* Herod-baba: Opowiadanie dziadka 
* Historia kołka w płocie: Według wiarygodnych źródeł zebrana i spisana
* Historia o bladej dziewczynie spod Ostrej Bramy
* Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie: Powieść z czasów Jana Sobieskiego 
* Historia o królewiczu Rumianku i siedmiu królewnach
* Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie, którego zwano Duninem: Opowiadanie historyczne z XII wieku 
* Historia Sawki
* Hołota: Powieść współczesna 
* Hrabina Cosel
* Infantka: Anna Jagiellonka 
* Interesa familijne 
* Jak się dawniej listy pisały 
* Jak się pan Paweł żenił i jak się ożenił: Powieść 
* Jaryna
* Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik: Jagiełłowie do Zygmunta 
* Jelita: Powieść herbowa z r. 1331 
* Jermoła: Obrazki wiejskie
* Jesienią 
* Kamienica w Długim Rynku: Powieść 
* Kartki z podróży: 1858-1864
* Kawał literata: Wizerunki społeczne z końca XVIII wieku 
* Klasztor
* Klin klinem: Nowela 
* Komedia dworkowa (antologia; wraz z Krasicki Ignacy, Dmuszewski Ludwik Adam, Kamiński Jan Nepomucen i inni)
* Komedianci: Powieść 
* Kopciuszek 
* Kordecki 
* Kościół Świętomichalski w Wilnie
* Kraków za Łokietka: Powieść historyczna
* Król chłopów: Powieść historyczna z czasów Kazimierza Wielkiego
* Król i Bondarywna: Powieść historyczna
* Król Piast: Michał książę Wiśniowiecki 
* Król w Nieświeżu 1784: Obrazek z przeszłości 
* Królewscy synowie: Powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego  
* Krzyż na rozstajnych drogach
* Krzyżacy 1410: Obrazy z przeszłości 
* Kunigas 
* Kwiat paproci 
* Lalki: Sceny przedślubne
* Latarnia czarnoksięska: Obrazy naszych czasów
* Listy do rodziny
* Lublana: Baśń
* Lubonie: Powieść z X wieku 
* Ładny chłopiec: Powieść współczesna
* Ładowa Pieczara
* Łoktek na łożu smierci; Tatarzy na weselu
* Macocha: Powieść z podań XVIII wieku 
* Maleparta: Powieść historyczna z XVIII wieku
* Masław: Powieść z XI wieku 
* Matka królów: Czasy Jagiełłowe 
* Metamorfozy: Obrazki
* Męczennica na tronie: Opowiadanie historyczne
* Męczennicy: Marynka
* Męczennicy: Na wysokościach
* Milion posagu: Powieść 
* Mistrz Twardowski: Powieść z podań gminnych
* Mogilna: Obrazek współczesny
* Morituri: Powieść w dwóch tomach
* Moskal: Obrazek współczesny narysowany z natury
* Mozajka: Nowelle i opowiadania 
* Na bialskim zamku: Powieść historyczna z czasów Augusta III 
* Na cmentarzu - na wulkanie 
* Na królewskim dworze: Czasy Władysława IV 
* Na tułactwie
* Na wschodzie: Obrazek współczesny
* Nad modrym Dunajem
* Nad Sprewą
* Nera
* Niebieskie migdały 
* Noc majowa
* O pracy
* Ongi: Krwawe znamię: Powieść
* Orbeka 
* Ostap Bondarczuk
* Ostatni z Siekierzyńskich: Historia szlachecka
* Ostatnia z książąt Słuckich: Kronika z czasów Zygmunta Trzeciego
* Ostatnie chwile księcia wojewody (Panie Kochanku): Z papierów po Glince 
* Ostrożnie z ogniem: Powieść
* Pałac i folwark: Obrazy naszych czasów 
* Pamiętnik Mroczka: Powieść 
* Pamiętnik panicza
* Pamiętniki 
* Pan i szewc
* Pan Karol
* Pan Major
* Pan na czterech chłopach: Historia szlachecka z XVIII wieku 
* Pan starosta kaniowski
* Pan Walery
* Pan z panów
* Panie kochanku: Anegdota dramatyczna we trzech aktach
* Papiery po Glince 
* Pod Blachą: Powieść z końca XVIII wieku 
* Pod włoskim niebem: Fantazja
* Podróż do miasteczka: Powieść
* Poeta i świat
* Pogrobek: Powieść z czasów przemysławowskich 
* Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799
* Pomywaczka: Obrazek z końca XVIII wieku
* Powieść bez tytułu
* Powrót do gniazda: Powieść z podań XVI wieku 
* Półdiablę weneckie: Powieść od Adriatyku 
* Profesor Milczek 
* Profesor Milczek; Rejent Wątróbka
* Przed burzą: Sceny z roku 1830 
* Przygody pana Marka Hińczy: Rzecz z podań życia staroszlacheckiego
* Psiarek: Opowiadanie
* Pułkownikówna: Historia prawdziwa z czasów saskich 
* Ramułtowie: Powieść współczesna 
* Raptularz pana Mateusza Jasienickiego: Z oryginału przepisany mutatis mutandis 
* Resurrecturi: Powieść w dwóch tomach
* Resztki życia
* Roboty i prace: Sceny i charaktery współczesne 
* Rok ostatni panowania Zygmunta III: Obraz historyczny
* Rzym za Nerona: Obrazy historyczne 
* Saskie ostatki: August III 
* Sąsiedzi: Powieść z podań szlacheckich z końca XVIII wieku 
* Sceny sejmowe: Grodno 1793 
* Sekret pana Czuryły: Historia jeszcze jednego rezydenta wedle podań współczesnych opowiedziana
* Semko: Czasy bezkrólewia po Ludwiku: Jagiełło i Jadwiga 
* Serce i ręka: Powieść prawie historyczna
* Sfinks: Powieść
* Sieroce dole: Powieść
* Skarb: Wybór opowiadań
* Skrypt Fleminga: Powieść historyczna z czasów Augusta II 
* Sprawa kryminalna: Powiastka 
* Stach z Konar: Powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego 
* Stańczykowa kronika: Od roku 1503 do 1508
* Stara baśń: Powieść z IX wieku 
* Stara Panna
* Staropolska miłość: Urywek pamiętnika
* Starosta warszawski: Obrazy historyczne z XVIII wieku
* Starościna bełska: Opowiadanie historyczne 1770-1774
* Stary sługa: Powieść
* Sto diabłów: Mozaika z czasów Czteroletniego Sejmu 
* Strzemieńczyk: Czasy Władysława Warneńczyka 
* Syn Jazdona: Powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego 
* Syn marnotrawny: Opowiadanie z końca XVIII wieku 
* Szalona: Powieść 
* Szaławiła
* Szpieg
* Śniehotowie: Legenda z XVIII wieku, spisana z opowiadania
* Świat i ziemia
* Tomko Prawdzic: Wierutna bajka
* Trapezologion
* Tryumf wiary: Obrazek historyczny z czasów Mieczysława I-go
* Tułacze: Opowiadania historyczne 
* U babuni: Powieść
* Ulana 
* Upiór: Opowiadanie przy kominku
* W oknie; Nauczyciele sieroty
* W pocie czoła: Z dziennika dorobkowicza
* W starym piecu: Studium psychograficzne
* Waligóra: Powieść historyczna z czasów Leszka Białego 
* Warszawa w 1794 roku: Powieść historyczna z czasów kościuszkowskich 
* Wielki nieznajomy: Obrazy naszych czasów 
* Wielki świat małego miasteczka
* Wilczek i Wilczkowa: Opowiadanie z końca XVIII wieku 
* Wizerunki książąt i królów polskich
* Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku: Dziennik przejażdżki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września
* Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy
* Wybór opowiadań 
* Z chłopa król
* Z dziennika starego dziada
* Z siedmioletniej wojny 
* Z życia awanturnika: Obrazki współczesne 
* Za Sasów: Czasy Augusta II i Augusta III
* Zadora: Historia z końca XVIII wieku 
* Zaklęta księżniczka 
* Zemsta Czokołdowa
* Złote jabłko: Powieść
* Złoty Jasieńko: Powieść współczesna 
* Zygmuntowskie czasy 
* Zygzaki: Powieść 
* Żacy krakowscy w roku 1549: Prosta kronika
* Żeliga: Powieść 
* Żyd: Obrazy współczesne
* Żywot i przygody hrabi Gozdzkiego: Pan starosta kaniowski
* Żywot i sprawy Imć pana Medarda z Gołczwi Pełki: Z notat familijnych spisane
poniedziałek, 20 czerwca 2011
Salon Odrzuconych - Frywolitki
Postanowiłam nie czytać tego, co mi nie wchodzi. Po co się katować, kiedy książka okazuje się gniotem albo zwyczajną nudą. Zawiodłam się na "Frywolitkach" Małgorzaty Musierowicz. To zbiór felietonów dla młodzieży, które publikowane były w Tygodniku Powszechnym. Felietony miały na celu popularyzację czytania wśród młodzieży. Nie sądzę, by poprzez felietony w wydaniu książkowym autorka coś wskórała. W gazetowym tym bardziej. Książkę przyniosłam  z biblioteki, pamiętam, że swoje lata ma, a wygląda (jak to młodzież mówi) jak "nówka nieśmigana", co świadczy o tym, że nie tylko ja mam awersję do książki. Kiedy książka wydana - nie wiadomo. Brak daty wydania, brak "kopirajta". Takie wydawnictwa bez roku wydania są bezpieczne, bo można je sprzedawać przez lata jako nowość.
Na dzieło owe rzuciłam się w ramach tematycznego czytania "książki o książkach" i po 50ciu stronach postanowiłam je bez żalu porzucić. Pani Małgorzata powinna jednak trwać przy Borejkach, bo mimo lat swoich wolę borejkowe bajdurzenia niż frywolitkowe motanie. Nie wiem, czy zachwalanie na "dzień dobry" nudy "Nad Niemnem" jest dobrym posunięciem. Nikt mnie nie przekona, a pani Małgorzata w szczególności, że wystarczy sobie powiedzieć, że to doskonała literatura i popić to twierdzenia kubkiem herbaty i książka  Orzeszkowej objawi nam się jako arcydzieło. Książkę, jak każdy, usiłowałam przeczytać w czasach szkolnych, ale przymus lekturowy niczego nie zdziałał. Lektura nieczytana legła w kącie. Ale nadszedł czas, kiedy próbę postanowiłam ponowić. Niestety... Ale spotykam dni parę temu znajomą z tych znajomych, co to tez jeszcze czytają ( bo do końca nie oślepły). Rozmawiamy, opowiadamy sobie, nad czym ślęczymy. Ona czyta ponownie lektury szkolne, bo się okazuje, że po latach zupełnie inaczej je odbiera, oprócz jednej: Nad Niemnem. "Nie mogę przebrnąć, potykam się o dłużyzny". Znam to, oj znam, więc w najbliższym czasie lektury tej czytać nie zamierzam.
Może zabiorę się za Prousta. "W stronę Swanna" czeka. Kolejne arcydzieło.
08:09, monotema
Link Komentarze (3) »
czwartek, 16 czerwca 2011
Wakacyjne lektury
Wpadłam do mojej biblioteki. Niedługo wakacje, więc pośpiech wskazany, bo biblioteka na okres letni zamyka swoje podwoje. 
Przyniosłam trochę książek, które od jakiegoś czasu planuję przeczytać, tj. Prousta ( pod wpływem "Czytelniczki znakomitej"). Na razie tylko pierwszy tom, ale od czegoś trzeba zacząć. Jest też "Targowisko próżności" Thackeraya, "Smuga cienia" Conrada ( pod wpływem lektury "Dom z papieru"), "Frywolitki" z powodu manii czytania książek o książkach i na koniec z innej beczki, chociaż w zasadzie... "Magiczne miejsca literackiej Europy". A wszystko to piszę zerkając w tv, bo na TV Kultura "Emma" wg Jane Austin. W międzyczasie podczytuję wstęp Boya-Żeleńskiego do "W stronę Swanna". Staram się trenować podzielność uwagi.
16:54, monotema
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 07 czerwca 2011
Kolejna lista
Dlaczego? Bo każda lista książek jest jakimś wyznacznikiem. Tym razem korzystam z książki Gogola "Martwe dusze", która ukazała się w roku 1962! w serii PIWowskiej - Arcydzieła Literatury - Najsławniejsze powieści Świata. Seria niewyględna, ale za to utkana z perełek literackich.
 
Apulejusz - Metamorfozy albo Złoty osioł
Honore Balzac - Stracone złudzenia
Joseph Bedier - Dzieje Tristana i Izoldy
Emily Bronte - Wichrowe wzgórza
Miguel Cervantes - Don Kichote z Manczy
Charles de Coster - Przygody Dyla Sowizdrzała
Daniel Defoe - Przypadki Robinsona Kruzoe
Charles Dickens - Klub Pickwicka
Denis Diderot - Kubuś Fatalista i jego pan
Fiodor Doostojewski - Zbrodnia i kara
Maria de la Fayette - Księżna de Cleves
Henry Fielding - Historia życia Toma Jonesa 
Gustaw Flaubert - Pani Bovary
Anatol France - Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką
Iwan Gonczarow - Obłomow
Johann Wolfgang Goethe - Cierpienia młodego Wertera
Hans Grimmelshausen - Simplicissimus
Knut Hamsun - Głód
Thomas Hardy - Tessa d'Urberville
Homer - Odyseja
Wiktor Hugo - Nędznicy
Jens Peter Jacobsen - Niels Lyhne
Gotfryd Keller - Zielony Henryk
Rudyard Kipling - Księga dżungli
Choderlos de Laclos - Niebezpieczne związki
Selma Lagerlof - Gosta Berling
Alessandro Manzoni - Narzeczeni
Herman Melville - Moby Dick
Prevost - Historia Manon Lescaut
Francois Rabelais - Gargantua i Pantagruel
Walter Scot - Waverley
Stendhal - Czerwone i czarne
Laurence Sterne - Podróż sentymentalna
Jonathan Swift - Podróże Gulliwera
William Thackeray - Targowisko próżności
Lew Tołstoj - Wojna i pokój
Iwan Turgieniew - Ojcowie i dzieci
Wolter - Kandyd
Emil Zola - Germinal
10:03, monotema
Link Komentarze (2) »
Follow my blog with Bloglovin